7 Faktów o Ubezpieczeniach Szkolnych

Jak co roku, jesień to czas wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla dziecka. Coraz więcej placówek oświatowych odchodzi od ubezpieczenia grupowego dając rodzicom wolną rękę w tej kwestii. A nawet jeśli szkoła lub przedszkole zdecyduje się na grupową formę, nie ma obowiązku przystępowania do takiego ubezpieczenia.

W tym wpisie poszukamy odpowiedzi na kilka ważnych pytań związanych z tematem ubezpieczeń. Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować? Jaką wiedzę warto posiadać na temat indywidualnych ubezpieczeń szkolnych, by wybrany przez  nas produkt spełniał nasze oczekiwania?

7 Faktów o Ubezpieczeniach Szkolnych
Co jest ważne?

Fakt 1: Ubezpieczenie „szkolne” może mieć charakter GRUPOWY lub INDYWIDUALNY.

Ubezpieczenie „szkolne” to nazwa zwyczajowa, a pełna to Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (czyli NNW) dla  wychowanków i uczniów placówek oświatowych. Jeszcze do niedawna było oferowane jedynie za pośrednictwem szkół i przedszkoli wyłącznie w formie grupowej. Rodzic ubezpieczając swoje dziecko akceptował warunki i zakres ubezpieczenia proponowany w placówce. A te nie zawsze odpowiadały jego potrzebom i oczekiwaniom. W ostatnich latach ubezpieczenie „szkolne” jest dostępne także w formie indywidualnej, a klient może samodzielnie wybrać jeden z kilku wariantów według własnych oczekiwań (np. ubezpieczając się on-line). Pozwala to na niezależność od rekomendacji ze strony na przykład Rady Rodziców, która może brać pod uwagę wysokość składki, a nie sumy ubezpieczenia.

Fakt 2: Ubezpieczenie „szkolne” jest DOBROWOLNE

Już od kilku lat nie ma obowiązku ubezpieczania dziecka w szkole.  Częstym powodem, dla którego rodzice nie korzystają z formy grupowej, jest niewystarczający zakres ubezpieczenia lub niskie sumy ubezpieczania w stosunku do wysokości składki. Warto, by rodzice bardzo dokładnie zapoznawali się z warunkami ubezpieczenia oraz wyłączeniami określającymi przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, jeśli dojdzie do wypadku. Jeśli te warunki nie są zadowalające, nie ma obowiązku korzystania z takiej oferty. Może skorzystać z innej, indywidualnej,  bardziej dopasowanej do jego potrzeb.  Ofertę szkolną warto porównać z ofertą i warunkami ubezpieczenia indywidualnego. I wybrać korzystniejsze rozwiązanie.

Fakt 3: PEŁNA INFORMACJA O UBEZPIECZENIU oraz warunki ubezpieczenia, powinny być udostępnione rodzicom jeszcze przed dokonaniem wpłaty składki na ubezpieczenie

Jeżeli w szkole proponowane jest przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, to ważnym elementem organizacji tego ubezpieczenia jest umożliwienie rodzicom zapoznanie się nie tylko z ofertą, ale i warunkami ubezpieczenia. Zdecydowanie powinno to mieć miejsce jeszcze przed opłaceniem składki. Precyzyjnie powinna być również podana informacja o procedurze i sposobie zgłaszania wypadków. Dzięki temu rodzice będą mieli pełną wiedzę na temat ubezpieczenia. Najbardziej dostępną formą takiej informacji jest umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły, w formie dokumentów do pobrania lub linku do strony z tymi informacjami. Dobrą praktyką jest śledzenie przez rodzica strony internetowej placówki do której uczęszczają dzieci.

Jeżeli na stronie placówki nie ma takiej informacji lub w jakikolwiek inny sposób utrudnione jest zapoznanie się z nimi, to być może korzystniej będzie skorzystać z oferty indywidualnej. Zdecydowanie unikajmy kupowania „kota w worku”.

Fakt 4: NIE TYLKO SUMA UBEZPIECZENIA  jest ważna

Zazwyczaj zwraca się uwagę na sumę ubezpieczenia. Jest to kwota całkowita, według której oblicza się kwotę za 1% uszczerbku na zdrowiu. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa kwota za uszczerbek. Jest jednak jeszcze jeden ważny element, który ma bardzo duży wpływ wysokość wypłacanego świadczenia – to tabela uszczerbków na zdrowiu, czyli spis urazów będących efektem nieszczęśliwego wypadku wraz z procentowym określeniem uszczerbku na zdrowiu. Uwaga, tabele mogą się znacznie różnić w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych! Mogą być mniej lub bardziej szczegółowe, a urazom  może być przypisany inny procent uszczerbku na zdrowiu nawet przy zbliżonej wysokości składki lub sumy ubezpieczenia!

Fakt 5: ZAKRES OCHRONY bardzo różni się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych

Ponieważ ubezpieczenie szkolne jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, z założenia obejmuje ono tylko aspekty z tym związane: zgon, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu w wyniku wypadku. Towarzystwa mogą rozszerzać tę listę także o dodatkowe świadczenia. Bardzo dobrze, gdy ubezpieczenie obejmuje także:

  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – już od pierwszego dnia i płatne już za 1 dzień pobytu w szpitalu
  • zakup środków pomocniczych: kule, temblaki, ortezy, wózki inwalidzkie, a nawet aparaty słuchowe
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacjito bardzo ważne, gdyż koszty rehabilitacji mogą przewyższyć wysokość świadczenia za sam uraz
  • zgon rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • ciężkie zachorowanie ubezpieczonego (m.in. sepsa, zapalenie opon mózgowych, nowotwory, niewydolność nerek, wątroby, zanik mięśni)

Fakt 6: nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują ochroną dzieci WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCE SPORT

Wyczynowe uprawianie sportu oznacza, że dziecko jest członkiem klubu sportowego, trenuje i rywalizuje w ramach zawodów sportowych w celu osiągania jak najlepszych wyników sportowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często ograniczają odpowiedzialność do zajęć WF lub ewentualnie SKS. Tym samym zajęcia w klubach i klasach sportowych nie podlegają ochronie. A jeśli podlegają, to może okazać się, że lista sportów objętych ubezpieczeniem jest bardzo krótka.

Należy upewnić się, czy ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu. Szczególnie tej dyscypliny, która jest pasją dziecka lub której uprawianie rozważa. Kilka dyscyplin, na które warto zwrócić uwagę to np. jazda konna, pływanie, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, sporty zespołowe – piłka nożna, ręczna, siatkowa; sztuki walki – boks, kung-fu, aikido, jazda na nartach, czy szermierka.

Fakt 7 prawdopodobnie najważniejszy: OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Najistotniejsze jest to, by niezależnie od tego, jak atrakcyjna jest oferta, ubezpieczenie zadziałało odpowiednio, gdy dojdzie do wypadku. Rodzic ma mieć możliwość szybkiego kontaktu z przedstawicielem ubezpieczyciela. W przeszłości takie sprawy załatwiało się w sekretariacie szkoły. Teraz rodzic ma do wyboru kontakt z infolinią lub udanie się do biura agenta ubezpieczeniowego. Najwygodniejszym rozwiązaniem może być posiadanie dedykowanego opiekuna ubezpieczenia, który udziela wsparcia w zakupie ubezpieczenia, pomaga przy doborze wariantu odpowiadającego potrzebom klienta, a w po wypadku pomaga w zgłaszaniu szkody lub ewentualnej reklamacji.

Podsumowanie

Zakup ubezpieczenia to nie wycieczka do hipermarketu, a dziecko to nie słoik. W związku z tym, kluczowym kryterium przy wyborze ubezpieczenia nie powinna być cena, czyli wysokość składki, a raczej to, jaką pomoc dziecko i rodzice otrzymają po wypadku. Dlatego zanim podejmiemy decyzję na podstawie oferty, powinniśmy szczegółowo przyjrzeć się warunkom tego ubezpieczenia, ponieważ to one, a nie oferta, są podstawą do wypłaty świadczenia.

 

____________________________

Autorem wpisu jest Damian Grzegorzyca – ojciec 2 synów: Franka i Olka; dawniej nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener pływania, a obecnie opiekun ubezpieczonych za pośrednictwem Bezpieczny.pl/20093 (w roku szkolnym ’17-’18 pod jego opiekę trafi ok. 6500 dzieci. W minionym roku pomógł w zgłaszaniu ponad 160 szkód).

Kontakt:

  • +48 533761234
  • dgrzegorzyca [małpa] bezpieczny [kropka] pl